Giấy tờ pháp lý hoàn thiện của dự án The Matrix One

Những giấy tờ pháp lý hoàn thiện của dự án The Matrix One để quý khách hàng yên tâm khi lựa chọn dự án.

Quyết định dự án đủ điều kiện mở bán

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án The Matrix One Mễ Trì

Giấy phép xây dựng dự án

Giấy phép phê duyệt quy hoạch dự án The Matrix One

Bảo hiểm xây dựng dự án The Matrix One Mễ Trì

Đăng ký để nhận Bộ giấy tờ pháp lý đầy đủ của dự án The Matrix One Mễ Trì:…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những thông tin mới nhất luôn được cập nhật tại đây